Posting of Workers in Europe 2020/2021

Over 500 pages containing 21 years of experience in advising on cross border employment in Europe Practical examples, check-lists, commentaries, jurisprudence and law on posting of workers in Europe A must-read for anyone who intends to post workers abroad  Mandatory reading for legal and tax advisors as well for consultants on cross border employment in Eur
Lire la suite

Taxation of Cross-Border Services in 2020-2021

Over 300 pages containing 21 years of experience in advising on cross border employment in Europe Practical examples, check-lists, commentaries, jurisprudence and law on posting of workers in Europe Permanent Establishment, 183-days-rule, cross-border taxation of companies, rules for the avoidance of double taxation A must-read for anyone who intends to post
Lire la suite

Delegowanie do Francji 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły we Francji w życie przepisy znowelizowanego kodeksu pracy (Code du Travail). Stanowią one implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadzają nowe zasady delegowania pracowników i pracowników tymczasowych do Francji. Nowe przepisy powodują konieczność podnosze­nia stawek za usługi świadczone przez polskie fir­my.
Lire la suite